top of page

מחלקות באוניברסיטאות

  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

 החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב 

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה

המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי של אוניברסיטת בן- גוריון

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן

bottom of page